حج . عمره . عتبات آذربایجان شرقی

ارائه آخرین اخبار و اطلاعات در مورد سفرهای زیارتی خارج از کشور

چگونگی نقل و انتقال اسناد عمره

 • اسناد عمره بانک ملی :

نقل و انتقال اسناد عمره بانک ملی بصورت زیر میباشد:

اگر چنانچه انتقال دهنده و انتقال گیرنده بستگان درجه یک هم باشند در این صورت باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی حضور یافته و نسبت به دریافت مصالحه نامه اقدام نمایند.

اگر چنانچه انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت درجه یک باهم نداشته باشند نخست باید در یکی از دفاتر زیارتی که دارای مجوز از سوی حج و زیارت استان می باشد حضور یافته و نسبت به درج سند عمره خود در سیستم نقل و انتقالات عمره اقدام نمایند . سپس از سوی دفتر زیارتی به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و مصالحه نامه دریافت می نمایند.

 • اسناد عمره بانک ملت :

  نقل و انتقال اسناد عمره بانک ملت فقط به بستگان درجه یک (پدر - مادر - خواهر - برادر و همسر ) مقدور بوده و دارندگان این اسناد به منظور انتقال آن به افراد درجه یک باید به اداره حج و زیارت استان محل سکونت خود مراجعه و با در دست داشتن مدارک زیر نسبت به دریافت مجوز نقل و انتقال اقدام نمایند :

  مدارک لازم جهت نقل و انتقال اسناد عمره بانک ملت (فقط بستگان درجه یک)

  ۱- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی (صفحات اول و دوم) انتقال دهنده و انتقال گیرنده

  ۲- اصل و کپی سند بانک ملت

  ۳- حضور فرد انتقال گیرنده و انتقال دهنده در اداره حج و زیارت استان.

  نکته :

  چنانچه سند مربوط به شخص متوفی بوده و وراث تمایل دارند آن را به یکی از ورثه انتقال دهند باید مدارک زیر را نیز به همراه داشته باشند.

  ۱- اصل و کپی حصر وراثت

  ۲- اصل و کپی مصالحه نامه

  ۳- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی (صفحات اول و دوم) کلیه وراث

  ۴- اصل و کپی سند بانک ملت

  ۵- حضور فرد انتقال گیرنده و یک نفر دیگر از وراث در اداره حج و زیارت استان.

   

 • + نوشته شده در  ساعت   توسط احمد  |